Przemysław Samociak, Prezes

Prezes kieruje pracami instytutu. Organizuje doradztwo i wsparcie w zakresie wdrażania i komercjalizacji nowych techologii.

Dorota Matyjaszek, Dyrektor ds. B+R

Dyrektor zarządza projektami finansowanymi przez fundusze celowe na działalność badawczo-rozwojową.

Andrzej Kruk, Dyrektor ds. Wdrożeń

Dyrektor zarządza wdrożeniami na rynkach światowych.